Ochrana osobních údajů dle Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR)

Místní prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje na server www.diterpex.cz, který shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování webových stránek diterpex.cz na adrese www.diterpex.cz, nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování služeb, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.
Neshromažďujeme žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme platné Zákony o ochraně osobních údajů a zákonů souvisejících.

Reklama a reklamní sdělení

Uživatelé těchto webových stránek a ostatních webových stránek provozovatele tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že registrovaným uživatelům provozovatel bude oprávněn zasílat e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách a službách, které provozovatel nabízí. Registrovaní uživatelé také souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv krátkého rozsahu obsahující informace o produktech třetích stran.
Registrovaný uživatel tímto bezvýhradně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných e-mailových zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení).
Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu – spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit oznámením provozovateli na e-mailové adrese info(@)diterpex.cz.

V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT.

V případě, že provozovatel zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do systému provozovatele, odstraní provozovatel tento e-mail z databáze. Provozovatel odstraní z databáze vždy pouze dotčený e-mail, nikoliv celou skupinu e-mailů definovanou doménou druhého řádu.
Uživatel bere na vědomí, že nedílnou součástí webových stránek provozovatele je reklama inzerentů a nelze ji považovat za nevyžádanou reklamu nebo požadovat její odstranění ze stránek.

Jaká osobní data shromažďujeme?

Shromažďuje pouze data nutná k uskutečnění plnění služeb mezi námi a zákazníkem.
Jedná se zejména o následující: – Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ) – Dodací adresa – Fakturační adresa – Licenční klíče – E-mail – Telefony – odkazy
Prohlášení: Zavazujeme se k tomu, že nebudeme svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející se serverem na adrese diterpex.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat.

Dále se zavazujeme k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymažeme z databáze.
Pokud dojde k převodu vlastnických práv nebo pronájmu tohoto internetového obchodu jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne jeho vystavení.